กำหนดการจำหน่ายแบบเรียน ชุดนักเรียน ปี 62

ผู้เข้าชม : 37

- วันที่ 4 พ.ค. 62

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 1-3, ป.1-6 และ ม.1-3

พร้อมทั้งจำหน่ายแบบเรียน ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน

- วันที่ 5 พ.ค. 62

จำหน่ายแบบเรียน ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ทุกระดับชั้น

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- วันที่ 4 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 1-3, ป.1-6 และ ม.1-3 พร้อมทั้งจำหน่ายแบบเรียน ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน - วันที่ 5 พ.ค. 62 จำหน่ายแบบเรียน ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ทุกระดับชั้น