รับสมัครอาจารย์-บุคลากร ปีการศึกษา 2561

ผู้เข้าชม : 568
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยนีรชาบริหารธุรกิจ NBAC ต้องการรับสมัครอาจารย์ - บุคลากร
จำนวน 12 อัตรา ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

1. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 1 อัตรา
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ 1 อัตรา
3. รองผู้อำนวยการฝ่ายแนะแนว 1 อัตรา
4. อาจารย์สาขาบัญชี 2 อัตรา
5. อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
6. อาจารย์ฝ่ายแนะแนว 2 อัตรา
7. อาจารย์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
8. พนักงานขับรถ (ช) 2 อัตรา
** สนใจติดต่อ โทร 02-5406656 ค่ะ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนีรชาบริหารธุรกิจ NBAC ต้องการรับสมัครอาจารย์ - บุคลากร จำนวน 12 อัตรา ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 1. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 1 อัตรา 2. รองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ 1 อัตรา 3. รองผู้อำนวยการฝ่ายแนะแนว 1 อัตรา 4. อาจารย์สาขาบัญชี 2 อัตรา 5. อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา 6. อาจารย์ฝ่ายแนะแนว 2 อัตรา 7. อาจารย์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา 8. พนักงานขับรถ (ช) 2 อัตรา ** สนใจติดต่อ โทร 02-5406656 ค่ะ
ตารางสอบการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ระดับชั้น ป.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561