กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

ผู้เข้าชม : 17ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน และคอมพิวเตอร์ยังก่อให้เกิดโทษกับผู้ใช้ได้ จึงควรใช้อย่างถูกต้องและมีวิจารณญาณ
ควรจะให้ลูกหัดว่ายน้ำก่อน 5 – 6 ขวบ หรือหัดว่ายน้ำตั้งแต่วัยอนุบาลนี่ล่ะครับ ดีที่สุด – – คือ คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่จำเป็นต้องให้เขาหัดตั้งแต่ ขวบสองขวบ กับคอร์สที่แพงๆ ก็ได้ครับ เอาว่ารอจนเรียนอนุบาล 1 ก่อนก็ได้ครับ (ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเอง เพราะผมมองในเชิงของเรื่องค่าใช้จ่าย และการหาคอร์สเรียนด้วยน่ะครับ)งานวิจัยมีการสำรวจเด็กอายุต่ำกว่า 3 – 5 ปี จำนวน 7,000 คน ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา พบว่า – – เด็กที่หัดว่ายน้ำ มีผลการเรียนที่โรงเรียนดีกว่าเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น – – ทั้งทักษะการพูด การอ่าน และคณิตศาสตร์ นั่นเป็นเพราะว่า การว่ายน้ำ นั้นนอกจากที่เด็กจะได้ทักษะการเอาตัวรอด และกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้ว มันยังส่งผลดีต่อสมอง หลายๆ ประการครับ 1) การว่ายน้ำนั้นเป็นการออกกำลังกายที่ให้ผลดีต่อการไหลเวียนของเลือด ตลอดจนการเพิ่มออกซิเจนภายในร่างกายด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลดีต่อการพัฒนาสมอง เป็นอย่างมากครับ 2) การว่ายน้ำ เด็กจะต้องใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ พร้อมๆ กัน ทั้งสายตา มือ เท้า และการทรงตัว ซึ่งการที่สมองได้ฝึกที่จะใช้ประสาทสัมผัสหลายๆ อย่างพร้อมกัน จะทำให้เส้นใยสมอง (Neuron) เติบโต และพัฒนาเครือข่ายภายในสมองได้อย่างรวดเร็ว 3) การเรียนในระดับอนุบาล และประถมต้น เด็กๆ มักจะต้องใช้การตอบสนองในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การยกมือ การวิ่งออกมาหน้าห้อง การตอบสนองต่อเสียงนกหวีด หรือสัญญาณต่างๆ ตามที่ครูกำหนดกติกา เด็กที่ว่ายน้ำเป็น จะมีประสิทธิภาพในดารตอบสนองของประสาทสัมผัสหลายๆ ด้าน พร้อมๆ กันได้ดีกว่าน่ะครับ ทำให้เด็กที่ว่ายน้ำเป็น ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นรองในระหว่างการทำกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน ทำให้เขาเรียนในห้องเรียนได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ลองถ้าเด็กมีความมั่นใจในการเรียนแล้ว ผลการเรียนก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาเลยนะครับ 4) การว่ายน้ำ เด็กต้องใช้สมาธิในการกำกับการเคลื่อนไหว และประสาทสัมผัสหลายๆ อย่าง ให้ทำงานควบคู่กัน ทำให้ดีต่อสมาธิของเด็กด้วยครับ ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า การว่ายน้ำยังเป็นผลดีมากๆ กับเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นอีกด้วยนะครับด้วยเหตุนี้ ผมจึงคิดว่า – – ให้ลูกหัดว่ายน้ำ ในชั้นอนุบาล – – นี่ล่ะครับ น่าจะดีต่อการพัฒนาสมองที่สุด นอกจากจะว่ายน้ำเป็นแล้ว ยังจะช่วยในเรื่องของการเรียนที่โรงเรียนอีกด้วยครับ
หากต้องการดื่มน้ำในขวด คนส่วนหนึ่งเลือกที่จะเทใส่แก้วหรือยกขวดขึ้นมาดื่มเลย ซึ่งนั่นอาจจะมีหกเลอะเทอะกันบ้างเนื่องจากควบคุมปริมาณน้ำได้ไม่ถนัดนัก แต่บางส่วนเลือกวิธีการที่ดีสะดวกนั้น นั่นคือ การใช้หลอดดูดน้ำ หลอดถือว่าเป็นของใช้อำนวยความสะดวกชนิดหนึ่งที่ถูกใช้บ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน แล้วเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า เราดูดน้ำขึ้นมาตามหลอดได้อย่างไร เรื่องนี้สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการของ “ความดันอากาศ”