STEM ความดันอากาศ

ผู้เข้าชม : 185
หากต้องการดื่มน้ำในขวด คนส่วนหนึ่งเลือกที่จะเทใส่แก้วหรือยกขวดขึ้นมาดื่มเลย ซึ่งนั่นอาจจะมีหกเลอะเทอะกันบ้างเนื่องจากควบคุมปริมาณน้ำได้ไม่ถนัดนัก แต่บางส่วนเลือกวิธีการที่ดีสะดวกนั้น นั่นคือ การใช้หลอดดูดน้ำ หลอดถือว่าเป็นของใช้อำนวยความสะดวกชนิดหนึ่งที่ถูกใช้บ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน แล้วเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า เราดูดน้ำขึ้นมาตามหลอดได้อย่างไร เรื่องนี้สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการของ “ความดันอากาศ”
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สามารถอำนวยความสะดวก