ประวัติ


โรงเรียนนีรชาศึกษา Neerachasuksa School

โรงเรียนนีรชาศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 88-94 ซอยพระยาสุเรนทร์ 13
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ถนนพระยาสุเรนทร์ 13 แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา ใกล้กับโรงเรียน/วัดบางชัน ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 เปิดรับนักเรียน ชั้นอนุบาล ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 และปวช.-ปวส. มีเนื้อที่ 7 ไร่เศษ
มีห้องเรียนติดแอร์ สระว่ายน้ำ โรงยิม ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์นักเรียน 1 คน ต่อ 1 เครื่อง เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา Native Speaker อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา ฯลฯ เรียนภาษาจีนกับครูจีน และมีภาษาอื่น ๆ เช่น เกาหลี

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนนีรชาศึกษามุ่งมั่นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและแสวงหาความรู้ตลอดจนทักษะพื้นฐานด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา และนาฎศิลป์

ปรัชญา : สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสังคม

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ : วิชาการเด่น เน้นกีฬา

เปิดสอนระดับ : อนุบาล ประถม มัธยม ปวช. ปวส.

โทร 02-5182202-3 โทรสาร 02-5182204